Class of Toyota Classics 2020

Toyota Motor Thailand

223K มุมมอง54

  โตโยต้ายังคงส่งต่อจิตวิญญาณในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ผ่านเสียงดนตรีคลาสสิก
  แม้สถานะการณ์ปัจจุบัน มีผลกระทบกันทั่วโลก ซึ่งแน่นอนมีผลกระทบกับทางโตโยต้า คลาสสิคส์เช่นกัน
  แต่ถึงในปีนี้จะไม่มีคอนเสิร์ตโตโยต้า คลาสสิคส์ ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกสิ่งจะหยุดนิ่ง โตโยต้ายังคงผลักดันในสิ่งดีๆ ในสังคมให้ขับเคลื่อนกันต่อไป
  จากปีแรกที่โตโยต้าหย่อนกล้าเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันให้กับน้องๆ โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล (Immanuel Music School) พร้อมพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องกับวง VieTrio ซึ่งเป็นวงเครื่องสายระดับประเทศ
  และนี่คือบทสรุปการเดินทางสู่เส้นทางนักดนตรีมืออาชีพ ตลอดระยะเวลา 3 ปี

  เผยแพร่เมื่อ 5 หลายเดือนก่อน

  ความคิดเห็น