ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั่วไทยที่ร่วมเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤต

Toyota Motor Thailand

1.3M มุมมอง223

  กว่า 1,000 เคส..ความช่วยเหลือ
  ส่งมอบถึงทุกพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วไทย..
  เจ้าหน้าที่หลากหลายชีวิตที่ร่วมแรงร่วมใจในภารกิจแห่งชาติ
  ขอบคุณทุกความเสียสละ อดทน และฟันฝ่าเคียงข้างคนไทย
  ฝ่าวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่…
  #ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั่วไทย #Toyota

  เผยแพร่เมื่อ 3 หลายเดือนก่อน

  ความคิดเห็น