ขอบคุณที่ช่วย “ลดเปลี่ยนโลก” กับโตโยต้า

Toyota Motor Thailand

7M มุมมอง0

  ขอบคุณ ทุกการมีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติก เพื่อลดมลภาวะ
  ขอบคุณ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนวัตกรรมเยาวชน ที่จะถูกนำไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
  และขอให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับเรา เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เมืองสีเขียวอย่างแท้จริง
  โตโยต้า เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต

  เผยแพร่เมื่อ 4 หลายเดือนก่อน

  ความคิดเห็น