NEW FORTUNER LEGENDER

Toyota Motor Thailand

460K มุมมอง150

    อีกระดับแห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่า สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้
    รายละเอียดเพิ่มเติม : www.toyota.co.th/fortuner
    #NewFortuner #NewFortunerLegender #WisdomOfALeader #สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ

    เผยแพร่เมื่อ 2 หลายเดือนก่อน

    ความคิดเห็น